Co patří do hnědých (bio) popelnic

Z ulic českých měst jsme zvyklí na tři typy barevných kontejnerů: žluté na plasty, modré na papír a zelené na sklo. Většina z nás (podle statistik až dvě třetiny českých domácností) také odpad na tyto tři základní druhy dělí a považuje to za zcela samozřejmé. Již méně však máme zafixovanou existenci ještě čtvrté barvy, a sice hnědé. Je určena pro biologicky rozložitelný odpad.

Co to vlastně je - bio popelnice

66-1Tzv. bioodpad je souhrnné označení pro veškerý odpad, který je schopen rozkladu na základě procesů aerobní nebo anaerobní fermentace. To zní složitě a odborně, ve skutečnosti na tom však nic záhadného není. Laicky řečeno, jde o všechno, co byste mohli vyhodit na kompost. Biologický odpad vzniká však nejen na zahrádkách, ale i v běžném provozu domácnosti. Jeho vznik je standardní součástí každého procesu přípravy jídla, tudíž je jasné, že celkové množství vyprodukovaného bioodpadu nebude nijak zanedbatelné. V součtu může jedna průměrná domácnost „vyrobit“ i několik kilogramů bioodpadu týdně. A jistě se shodneme na tom, že pokud by tolik materiálu skončilo ve standardním kontejneru na směsný komunální odpad, byla by to určitě škoda. Má totiž velký potenciál v další využitím – zahrádkáři moc dobře vědí, jak cenný je čerstvý kompost a kolik živin dodá pěstovaným rostlinkám. Bioodpad však můžete třídit i v případě, že vás pěstitelský koníček minul. Stačí, pokud si se svou obecní samosprávou dohodnete pravidelný přístup ke kontejneru na bioodpad.

A co do ní vlastně patří?

Teorie bylo dost, pojďme k praktickým příkladům. Jaká jsou pravidla toho, co je možné umístit do hnědých popelnic? Spektrum možností je mimořádně široké. Bioodpad totiž „snese“ nejen potravinové zbytky (tedy například odřezky zeleniny, slupky ovoce, čajové sáčky nebo kávovou sedlinu), ale i položky, které byste možná ani netipovali. Připomínáme, že předpona BIO ve slově bioodpad nemá nic společného s tím, že by tento odpad byl biologického původu, ale odkazuje na jeho biologickou rozložitelnost. Takže do hnědých kontejnerů (případně domácích komposterů) můžeme s klidem házet třeba novinový papír, oděvy nebo piliny nebo hlínu z květináčů. Vítané jsou i veškeré odpady vznikající při údržbové práci na zahradě nebo ve městě (posekaná tráva, odřezky větví, spadané listí, uschlé květiny atd.)

bio

Tohle ne!

Ale pozor, platí to i naopak. Ne všechno, co na první pohled vypadá jako biologicky rozložitelné, má v hnědých popelnicích do dělat. Zdá se to možná paradoxní, ale gastroodpad (tedy nedojedené zbytky hotových jídel) do bioodpadu nespadají. Stejně tak sem nepatří potraviny živočišného původu (maso, kosti, dokonce uhynulá zvířata), oleje ani exkrementy nebo znečištěná podestýlka. Tyto položky by se správně neměly objevit ani v soukromých zahradních kompostech, mohou totiž obsahovat nebezpečné látky, které svým rozkladem nepříznivě ovlivňují kvalitu výsledného humusu a pokračují tak v nežádoucím koloběhu životním prostředím. Proto je vyhazujte do klasických šedých popelnic pro směsný odpad.