Co patří do hnědých (bio) popelnic

Z ulic českých měst jsme zvyklí na tři typy barevných kontejnerů: žluté na plasty, modré na papír a zelené na sklo. Většina z nás (podle statistik až dvě třetiny českých domácností) také odpad na tyto tři základní druhy dělí a považuje to za zcela samozřejmé. Již méně však máme zafixovanou existenci ještě čtvrté barvy, a sice hnědé. Je určena pro biologicky rozložitelný odpad.

Co to vlastně je - bio popelnice

66-1Tzv. bioodpad je souhrnné označení pro veškerý odpad, který je schopen rozkladu na základě procesů aerobní nebo anaerobní fermentace. To zní složitě a odborně, ve skutečnosti na tom však nic záhadného není. Laicky řečeno, jde o všechno, co byste mohli vyhodit na kompost. Biologický odpad vzniká však nejen na zahrádkách, ale i v běžném provozu domácnosti. Jeho vznik je standardní součástí každého procesu přípravy jídla, tudíž je jasné, že celkové množství vyprodukovaného bioodpadu nebude nijak zanedbatelné. V součtu může jedna průměrná domácnost „vyrobit“ i několik kilogramů bioodpadu týdně. A jistě se shodneme na tom, že pokud by tolik materiálu skončilo ve standardním kontejneru na směsný komunální odpad, byla by to určitě škoda. Má totiž velký potenciál v další využitím – zahrádkáři moc dobře vědí, jak cenný je čerstvý kompost a kolik živin dodá pěstovaným rostlinkám. Bioodpad však můžete třídit i v případě, že vás pěstitelský koníček minul. Stačí, pokud si se svou obecní samosprávou dohodnete pravidelný přístup ke kontejneru na bioodpad.

 

Co do bio popelnice nepatří?

Ne všechno, co na první pohled vypadá jako biologicky rozložitelné, má v hnědých popelnicích do dělat. 

A co přesně sem nepatří?

 • zbytky z kuchyně rostlinného původu
 • maso, kůže a kosti
 • jedlé oleje a tuky
 • mléčné produkty
 • vajíčka a skořápky
 • pečivo, knedlíky a těstoviny
 • pecky z ovoce a skořápky z ořechů
 • exkrementy a podestýlka pro domácí mazlíčky
 • vlasy, chlupy a peří
 • uhynulá zvířata

 

Potraviny živočišného původu (maso, kosti, dokonce uhynulá zvířata), oleje, exkrementy nebo znečištěná podestýlka by se správně neměly objevit ani v soukromých zahradních kompostech, mohou totiž obsahovat nebezpečné látky, které svým rozkladem nepříznivě ovlivňují kvalitu výsledného humusu a pokračují tak v nežádoucím koloběhu životním prostředím. Proto je vyhazujte do klasických popelnic pro směsný odpad.

 

A co do bio popelnice patří?

Spektrum možností je mimořádně široké.

Bioodpad totiž „snese“:

 • potravinové zbytky (odřezky zeleniny, slupky ovoce, čajové sáčky nebo kávovou sedlinu)
 • popel ze spalovaného dřeva
 • piliny, hobliny, kůra stromů
 • celé rostliny a košťály

Připomínáme, že předpona BIO ve slově bioodpad nemá nic společného s tím, že by tento odpad byl biologického původu, ale odkazuje na jeho biologickou rozložitelnost.

Takže do hnědých kontejnerů (případně domácích kompostérů) můžeme s klidem házet třeba i:

 • novinový papír, oděvy nebo piliny nebo hlínu z květináčů
 • veškeré odpady vznikající při údržbové práci na zahradě nebo ve městě (posekaná tráva, odřezky větví, spadané listí, uschlé květiny atd.)

bio