Pravidla Facebookové soutěže

PODROBNÁ PRAVIDLA FACEBOOKOVÝCH SOUTĚŽÍ NA PROFILU DOPNER.CZ

  1. Organizátor soutěže je společnost HARPA s.r.o. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 02744881, DIČ: CZ02744881

  2. Výhra:
    3 x Černá 120 litrová popelnice v hodnotě 1 383 Kč včetně DPH. Budou náhodně vybráni 3 výherci.

  3. Účast v soutěži: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní pravidla a podmínky soutěže. Platí pouze jeden neupravený soutěžní komentář od jednoho uživatele.
  4. Vyhodnocení: Výherce soutěže bude vybrán dle pravidel soutěže. Podmínkou k tomu, aby mohl být výherce vybrán, je splnění VŠECH podmínek soutěže.

    POZOR! Pokud se jedná v soutěži o sbírání lajků, v rámci soutěže budou uznány pouze lajky soutěžících s trvalým pobytem v ČR a SR, a to z důvodu předejití porušování čestného principu soutěže. Započítané lajky budou pouze ty, které budou přímo u určeného soutěžního příspěvku. Na lajky, které soutěžící nasbírá na jiném profilu, nebude brán zřetel.

  5. Předání výhry: Zveřejněný výherce nás musí kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu a přes něj nám zaslat zprávu pro ověření identifikace výherce. Poté ho budeme kontaktovat, abychom s ní / ním dohodli detaily předání výhry.

  6. Opakovaný výherce: Jeden uživatel může získat maximálně jednu výhru v soutěžích během půl roku.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech soutěže. Reklamace výher je vyloučena. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v  odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od ukončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

Facebook není organizátorem soutěže.

Ochrana osobních údajů

Všechny údaje našich zákazníků jsou zabezpečené proti jakémukoliv zneužití či neoprávněnému získání třetí stranou. Přihlášením do soutěže dáváte podle zákona č.  č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (“zákon”) výslovný souhlas společnosti HARPA s.r.o. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 02744881, DIČ: CZ02744881 jako správce Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů. Berete na vědomí, že poskytované osobní údaje jsou dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracované systematick a automaticky. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva podle § 21 zákona, především právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.