Platba poplatku za komunální odpad (popelnice) Brno 2022

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - NAŠE SPOLEČNOST NEZAJIŠŤUJE PLATBY POPLATKŮ ZA ODPADY. S DOTAZY KONTAKTUJTE PŘÍMO MAGISTRÁT. 

INFORMACE K PLATBĚ: I v letošním roce jsme si pro vás připravili stručné shrnutí ohledně poplatku za popelnice (komunální odpad) ve městě Brně. Veškeré informace jsme čerpali z webu magistrátu města Brna. Více informací tedy hledejte ZDE.

Mnoho obcí v České republice své poplatky za svoz odpadu a popelnic zvýšily, ale výše tohoto poplatku je v Brně i pro rok 2022 neměnná. Stále také platí, že termín splatnosti za svoz odpadu, letos je opět do 31. května.

 

Kdo musí platit poplatek za komunální odpad v Brně za rok 2022?

Jedná se o různé skupiny poplatníků, které musí platit za svoz odpadu a popelnic. Konkrétně jde o:

 • fyzickou osobu, která má v Brně trvalý pobyt
 • fyzickou osobu, které zde mají povolen přechodný pobyt na vice než 90 dní (cizinci)
 • fyzickou osobu, které podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než 3 měsíce
 • fyzickou osobu, kterým byla přidělen azyl (mezinárodní nebo dočasná právní ochrana)
 • fyzickou osobu, které mají v Brně ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když v nich není hlášena k pobytu ona ani žádná jiná fyzická osoba, a to ve výši poplatku v základní sazbě za jednu fyzickou osobu

Kolik stojí poplatky za svoz odpadu v Brně v roce 2022?

 • základní sazba je 670 Kč (resp. jeho jednotlivou poplatkovou povinnost)

 

Kdo v Brně nebude muset platit za komunální odpad?

Stejně jako v minulém roce, tak i letos nemusí za odpad platit děti do 4 let a senioři starší 70 let!

 • děti do 4 let
 • senioři nad 70 let mají odpad ZDARMA
 • třetí a každé další dítě v rodině (do 15 let)

 

Jak je třeba zaplatit poplatky za komunální odpad v Brně?

Věděli jste, že zaplatit za popelnice můžete i z pohodlí domova a bez front? Je to možné několika způsoby.

 • online platbou na městském e-shopu brnoid.cz
 • poštovní poukázkou typu A
 • bezhotovostním převodem z online bankovnictví (žádné fronty)

 na číslo účtu města Brna 111220022/0800

 rodné číslo použijte jako  variabilní symbol
Konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).

Zúčtovací údaje pro přeshraniční platební styk:

IBAN :   CZ17 0800 0000 0001 1122 0022
BIC (SWIFT):      GIBA CZ PX
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

 • na pokladně správy města Brno na adrese Šumavská 519/35 C ve 3. patře - veškerá omezení plynoucí z vládních opatření proti šíření COVIDu-19 sledujte aktuálně zde.

Do kdy je třeba zaplatit poplatek za popelnice v Brně v roce 2022?

 • platba za popelnice musí proběhnout do 31. 5. 2022,
 • zaplatit je však můžete již od ledna letošního roku
 • Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1.5. do 31. 12., je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

 

Kdo je v roce 2022 osvobozen od placení poplatku za popelnice?

Jsou kategorie lidí, kteří poplatek za popelnice v Brně platit nemusí. Týká se to přesně:

 • vlastníků staveb určených k individuální rekreaci
 • fyzických osob, které mají trvalé bydliště na úředních adresách
 • fyzických osob, které jsou umístěny v dětském domově
 • fyzických osob, které jsou umístěny do zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc
 • fyzických osob, které jsou nezaopatřené děti umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • fyzických osob, které jsou umístěny v domově důchodců se zvláštním režimem
 • dětí do 4 let
 • třetí dítě a každé další dítě v rodině
 • seniorů nad 70 let

 

Jaké poplatky za komunální odpad v Brně musí v roce 2022 platit zahraniční studenti?

 • od 1. 1. 2013 je zavedeno zpoplatnění všech cizinců (vč. studujících cizinců) žijících na území Brna a vlastníků nemovitostí (staveb určených k individuální rekreaci, rodinných domů a bytů), v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

 

Kdo má ohlašovací povinnost?

Povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození nebo na úlevu od poplatku

 • cizinci, kteří v Brně žijí déle než 3 měsíce
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob

Za osoby nezletilé jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

 

Formuláře ke stažení:

 https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/formulare-k-vyplneni/

Historie aneb Jak šel čas

Částka poplatku se v průběhu času měnila. Náklady na správu města, energií i pohonných hmot postupně narůstají, a roste i inflace, a proto se musí zvyšovat i poplatek za odpady a popelnice.

 • od 1. 1. 2002 byla základní sazba poplatku za popelnice 493 Kč a v roce 2003 stoupla na 500 Kč
 • v roce 2013 se zvýšila základní sazba na částku 675 Kč
 • od roku 2014 až do dneška je částka 670 Kč a obsahuje snížené sazby 500 Kč

Na našem webu nabízíme velkou nabídku kvalitních popelnic s různými rozměry. Vybírat můžete z pestrého sortimentu, kde jsou popelnice, kontejnery, zvonové kontejnery na tříděný odpad, ale také venkovní odpadkové koše, nádoby na posypový materiál a další. Zaručujeme kvalitu na naše zboží, která je vždy na prvním místě. Koupit si u nás můžete popelnice plastové, pozinkované, na tříděný odpad, komunální odpad a také popelnice na bioodpad. Určitě oceníte i havarijní mobilní soupravu, která vám pomůže s úklidem nebezpečného odpadu, chemikálií, nafty nebo oleje. Nádrže na vodu se budou hodit všem zahrádkářům, které chtějí zalévat dešťovou vodou své rostlinky. Rádi vám pomůžeme s výběrem jakýchkoliv nádob, proto nás neváhejte kontaktovat a my vám vytvoříme individuální nabídku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - NAŠE SPOLEČNOST NEZAJIŠŤUJE PLATBY POPLATKŮ ZA ODPADY. S DOTAZY KONTAKTUJTE PŘÍMO MAGISTRÁT.