Nakládání s nemocničním a zdravotnickým odpadem a jeho likvidace

Nemocniční a obecně zdravotnický materiál tvoří zvláštní kategorii v rámci zpracování odpadu a každým rokem jeho množství roste. Zdravotnický odpad vzniká jednak v nemocnicích, jednak v dalších zařízeních stejné kategorie i veterinárních ordinacích. Kromě běžně používaných materiálů, jako jsou injekce, stříkačky, jehly, žiletky, náplasti, gázy, skalpely, ampule, pipety apod., se do této kategorie řadí také radioaktivní odpad (vzniká na odděleních nukleární medicíny) a patologicko-anatomický odpad (části lidského, případně zvířecího těla). Část tohoto odpadu pro toxicitu, radioaktivitu nebo infekčnost označujeme jako odpad nebezpečný. Ten přirozeně vyžaduje zvláštní zacházení při likvidaci

shutterstock_1444581806_optimized

Rozdělení nebezpečného odpadu dle rizika

Zdravotnický odpad lze třídit dle nebezpečných organismů, které obsahuje, do několika kategorií. Do rizikové skupiny A patří patogenní mikroorganismy, které by mohly způsobit onemocnění, proti kterému není obvykle známa léčba. Riziková skupina B zahrnuje patogenní mikroorganismy, které zapříčiní onemocnění, proti němuž existuje léčba či prevence. Ve skupině C pak najdeme mikroorganismy, u kterých lze vyvolání onemocnění předpokládat.

 

​Nakládání se zdravotnickým odpadem

Práce s nemocničním a jiným zdravotnickým materiálem funguje dle speciálního systému sběru, třídění, převážení a likvidace, přičemž hlavním cílem je oddělit nebezpečný odpad od ostatního. Přednost má vždy takový způsob nakládání, který je nejšetrnější k životnímu prostředí a zároveň nejspolehlivější z hlediska ochrany zdraví. K jeho zneškodnění a eliminaci je nejčastěji použito spálení či skládkování. Zdravotnický odpad by tedy v žádném případě neměl končit ve směsných kontejnerech, likvidovat by ho měla pouze instituce se zvláštním oprávněním a pro jeho shromáždění a transport je třeba zajistit speciální nádoby, nejlépe klinik boxy.

141-1_dm-07257-edit-copy

Klinik boxy jsou ideální pomůckou pro každodenní sběr nemocničního odpadu, jako jsou jehly, stříkačky apod. Hodí se jak do malé ordinace, tak třeba do tetovacího salonu nebo k veterináři. Klinik boxy jsou vyrobeny z odolného polypropylenu a jsou určeny ke spalování ve spalovně. Jejich nejdůležitější součástí je speciální víko, které po uzavření už nedovolí nádobu znovu otevřít. Kromě zdravotnictví lze takovou nádobu využít také v oblasti průmyslu na různé chemikálie.