Co nepatří do popelnice

Popelnice jsou známy jako místo, kam můžeme hodit úplně všechno, a „ono už to nějak dopadne“. Většina lidí skutečně postupuje tak, že nepotřebné předměty bez rozmyslu umístí právě do popelnice na odpad. Existují však některé druhy odpadu, pro které nejsou klasické popelnice určeny. Víte, o jaké se jedná?

Tříděný odpad

Standardní kontejnery nebo popelnice by v ideálním případě měly obsahovat pouze směsný komunální odpad – tedy ten, který nelze dále roztřídit za účelem ekologické likvidace. Papír, plasty a sklo nemají ve směsném odpadu co pohledávat, neboť je lze dále zpracovat a využít znovu. Tyto tři základní druhy odpadu naštěstí odlišuje většina lidí, kromě toho však existují i další možnosti, jak být v třídění ještě důslednější.         
Tak například můžete oddělovat kovy - plechovky, konzervy, víčka od jogurtů, hliníkové obaly… v českých ulicích už přibývají šedé kontejnery určené právě pro tento materiál. Již delší dobu se pak můžeme setkat s nádobami v kombinaci oranžové a černé barvy. Do nich patří nápojové kartony, které jsou samy o sobě vyrobeny z kombinovaného materiálu, nicméně tento typ je možné celkem snadno opětovně zpracovat. Domácnosti s velkou spotřebou potravin zabalených v takových „tetrapacích“ (typickým příkladem jsou džusy nebo trvanlivé mléko) by měly třídění nápojových kartonů jednoznačně zvážit. Další možností, jak snížit množství směsného odpadu, je oddělovat bioodpad (odpad biologicky rozložitelný na kompostu) a gastroopad (zbytky jídel, které však z hygienických důvodů do kompostu nepatří).

Nebezpečný odpad

Samostatnou kapitolou je nebezpečný odpad. Zatímco všechny výše zmíněné položky sice do klasických popelnic nepatří, jejich přítomnost tam však v zásadě nevadí, v případě nebezpečného odpadu nastává jiná situace. Ten sám o sobě totiž může negativně působit na lidské zdraví nebo ohrožovat životní prostředí a z toho důvodu vyžaduje speciální likvidační postupy. Pokud se jeho příměs objeví v běžném komunálním odpadu, následky mohou být velmi nepříjemné. Jako nebezpečný odpad označujeme vše potenciálně toxické, infekční, hořlavé, výbušné či jiným způsobem nebezpečné. Nejsou-li pak takové materiály řádně zpracovány, svou přítomností v běžném odpadu se dostávají do koloběhu v přírodě. Zpětně pak mají vliv i na lidské a zvířecí zdraví.

Žhavý popel

Poslední položka, která nemá v popelnicích své místo, je žhavý popel. V tomto případě nicméně důvod nespočívá v jeho toxicitě (byť i ta není vyloučena), ale jedná se o čistě praktickou záležitost. Moderní popelnice totiž bývají nejčastěji vyrobeny z plastu a jakýkoliv hořlavý materiál snadno může vyvolat jejich vznícení.