Směsný komunální odpad

Ten nápis lze číst na každé městské popelnici, ale víme, co přesně si pod ním představit? Pro řadu lidí je „odpad“ jako „odpad“ a nerozlišují jej dokonce ani na základní druhy, například směsný, tříděný a nebezpečný. Je proto na místě udělat si v pojmech pořádek.  Ať chceme nebo ne, odpadové hospodářství se totiž týká úplně každého z nás – neexistuje člověk, který by během svého života nevyprodukoval žádný odpad, byť se třeba jeho množství chvályhodně snaží omezit na minimum. Povědomí o tom, které pojmy označují který druh odpadu, by pak mělo patřit k základnímu vzdělání úplně stejně jako třeba to, že modrý kontejner je určený na papír, žlutý na plasty a zelený na sklo.

Komunální odpad

Tento zastřešující pojem označuje veškerý odpad produkovaný fyzickými osobami na území dané obce. Zjednodušeně řečeno: jedná se o všechno, co vyhodí domácnosti. Na této úrovni definice nerozlišuje, zda je možné odpad dále třídit či nikoliv – zahrnuje v sobě směs, plasty, papír, sklo a vše ostatní. Teprve pojem směsný odpad (respektive směsný komunální odpad) je podmnožina, do které tříděný odpad nespadá.

Směsný odpad

Směsný odpad je teoreticky nemožné dále roztřídit, ačkoliv je jasné, že pokud bychom se o to pokusili, ve skutečnosti bychom v něm nalezli řadu položek patřících jinam. Ne všichni ale mají čas, chuť nebo motivaci oddělovat dále ještě plasty, papír, sklo, kovy či nápojové kartony, takže potom zbytečně končí v kontejnerech na směsný odpad. Do nich by však správně měly patřit pouze ty položky, které skutečně nelze umístit do žádné jiné z k tomu určených nádob. Ať už z důvodu toho, že nejsou vyrobeny ani z jednoho z uvedených materiálů (případně jde o materiál kombinovaný) nebo jsou znečištěné. Součástí směsného komunálního odpadu je také tzv. bioodpad, tedy biologicky rozložitelný materiál (typicky jde o zbytky z kuchyně nebo při práci na zahradě).

U každého domu

Kontejnery nebo popelnice na směsný odpad jsou nejčastěji šedé a většinou plastové, méně často ocelové (tento materiál se hojněji používal dříve, dnes už je na ústupu). Správa těchto nádob patří do kompetence jednotlivých obcí, které jsou povinny zajistit pravidelný odvoz komunálního odpadu  - jak směsného, tak tříděného. Jenže zatímco kontejnery na tříděný odpad jsou společné vždy pro konkrétní spádový okrsek (například několik ulic), nádoby na směsný odpad paří ke každému domu. Za práci popelářů potom nájemníci platí poplatky, jejichž výše je rovněž stanovena obecní samosprávou. Většinou jde o částky v řádech stovek korun za rok.