Platba poplatku za komunální odpad (popelnice) Brno 2020

Informace, kde zaplatit poplatek za popelnice naleznete zde

Rok 2020 přináší pro Brno dobrou zprávu ohledně placení poplatku za popelnice. Letos připravil magistrát příjemné novinky, a proto možná patříte do skupiny obyvatel, která poplatek platit  nemusí.  Někteří budou mít povinný poplatek za svoz komunálního odpadu zdarma. Návrh schválilo vloni zastupitelstvo magistrátu. Zároveň se také blíží termín splatnosti za svoz odpadu, letos je opět do 31. května. Vzhledem k specifické situaci kolem koronaviru prosí magistrát Brna, aby lidé platili jen online bezhotovostně. Vše důležitě se dočtete dál.

Kdo musí v Brně platit za popelnice v roce 2020?

Jsou různé skupiny poplatníků, které musí platit za svoz odpadu a popelnic.

 • fyzická osoba, která má v Brně trvalý pobyt
 • fyzické osoby, které zde mají povolen přechodný pobyt na vice než 90 dní (cizinci)
 • fyzické osoby, které podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než 3 měsíce
 • fyzické osoby, kterým byla přidělen azyl (mezinárodní nebo dočasná právní ochrana)
 • fyzické osoby, které mají v Brně ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když v nichnení hlášena k pobytu ona ani žádná jiná fyzická osoba, a to ve výši poplatku v základní sazbě za jednu fyzickou osobu

Kolik stojí poplatky za svoz odpadu v Brně 2020?

 • základní sazba je 670 Kč (skutečné náklady rozúčtované na cca 435 tisíc poplatníků)

Kdo v Brně nově nebude muset platit za komunální odpad?

Letos nastávají změny. Koho setýkají? Skvělou novinkou je, že od nového roku 2020 děti do 4 let a senioři starší 70 let ušetří!

 • děti do 4 let
 • senioři nad 70 let mají odpad ZDARMA
 • třetí a každé další dítě v rodině (do 15 let)

Jak je třeba zaplatit poplatky za komunální odpad v Brně?

Věděli jste, že zaplatit za popelnice můžete i z pohodlí domova a bez front? Je to možné několika způsoby.

 • online platbou na městském e-shopu brnoid.cz
 • bezhotovostním převodem z online bankovnictví (žádné fronty)
 • poštovní poukázkou

 na číslo účtu města Brna 111220022/0800

 rodné číslo použijte jako  variabilní symbol

Do kdy je třeba zaplatit poplatek za popelnice v Brně v roce 2020?

Jaký je termín splatnosti poplatku za komunální odpad za rok 2020 ? A od kdy jej můžu platit?

 • platba za popelnice musí proběhnout do 31. 5. 2020,
 • zaplatit můžete už od ledna
 • Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1.5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

Kdo je v roce 2020 osvobozen od placení poplatku za popelnice?

Jsou kategorie lidí, kteří poplatek za popelnice v Brně  platit nemusí. Kdo se  placení vůbec nemusí řešit? Letos přibyly novinky.

 • vlastníci staveb určených k individuální rekreaci
 • fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na úředních adresách
 • poplatek nemusíte platit za třetí a každé další dítě
 • fyzické osoby, které jsou umístěny v dětském domově
 • fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc
 • fyzické osoby, které jsou nezaopatřené děti umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • fyzické osoby, které jsou umístěny v domově důchodců se zvláštním režimem

Nově od roku 2020

 • děti do 4 let
 • třetí dítě a každé další dítě v rodině
 • senioři nad 70 let

Jaké poplatky za odpad v Brně musí v roce 2020 platit zahraniční studenti?

 • od 1. 1. 2013 je zavedeno zpoplatnění všech cizinců (vč. studujících cizinců) žijících na území Brna a vlastníků nemovitostí (staveb určených k individuální rekreaci, rodinných domů a bytů), v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Kdo má ohlašovací povinnost?

Povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození nebo na úlevu od poplatku

 • cizinci, kteří v Brně žijí déle než 3 měsíce
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob

Za osoby nezletilé jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

Formuláře ke stažení:

 https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/formulare-k-vyplneni/

Historie aneb Jak šel čas

Částka poplatku se v průběhu času měnila. Náklady na správu města, energií i pohonných hmot postupně narůstají , a roste i inflace, a proto se  musí zvyšovat i poplatek za odpady a popelnice.

 • od 1. 1. 2002 byla základní sazba poplatku za popelnice 493 Kč a v roce 2003 stoupla na 500 Kč
 • v roce 2013 se zvýšila základní sazba na částku 675 Kč
 • od roku 2014 až do dneška je částka 670 Kč a obsahuje snížené sazby 500 Kč

Na našem webu nabízíme velkou nabídku kvalitních popelnic s různými rozměry. Vybírat můžete z pestrého sortimentu, kde jsou popelnice, kontejnery, velkoobjemové kontejnery, ale i venkovní odpadkové koše nebo zvonové kovové kontejnery na tříděný odpad. Zaručujeme kvalitu na naše zboží.  Koupit si u nás můžete popelnice plastové, pozinkované, na tříděný odpad, komunální odpad a také popelnice na bioodpad . Dále stojany na pytle, velkoobjemové kontejnery nebo venkovní odpadkové koše a nádrže. Specifická je havarijní mobilní souprava, která pomůže s úklidem nebezpečného odpadu, chemikálií, nafty nebo oleje. Kvalita je u nás vždy na prvním místě. Můžete nás kontaktovat a vytvoříme vám nabídku na míru.