Jak správně třídit odpad a kam co patří

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadu. Sklo, papír, bioodpad, papír atd. odděleně od ostatních. Roztříděný komunální odpad, který lze opětovně recyklovat a začlenit znovu do výroby. Odpad se třídí, aby jsme ušetřili životní prostředí a přírodní zdroje. Třídění odpadu má velký ekologický význam.  Zelená, žlutá, modrá a oranžová pojďte zjistit, k jakému materiálu slouží.

Jak tedy třídit?

Informace vždy naleznete na přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které popisují co do nich patří.

Zelená barva nebo bílá barva (SKLO)

DM_07241-Edit-gDo zeleného kontejneru vhazujte sklo. Pokud jsou zde obě barvy kontejnerů musíme sklo třídit podle barev. Barevné do zeleného a čiré do bílého. Pokud je zde kontejner pouze jedné barvy dávejte vše do jednoho. Vytříděné sklo není třeba rozbíjet bude se dále třídit. Sklo se dá recyklovat do nekonečna. Do zelených kontejnerů můžeme vhazovat například lahve od vína, tabulové sklo z oken a ze dveří. Neměl by se vhazovat materiál jako je porcelán nebo keramika, autosklo, zrcadla.

Žlutá barva (PLAST)

DM_07241-Edit-yDo žlutého kontejneru patří plast. V průměru plasty zabírají nejvíce místa ze všech odpadů. Z toho důvodu je velmi důležité plast před hozením do kontejneru sešlápnout nebo zmačkat, aby zabíraly méně místa. Do kontejneru na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté pet lahve, kelímky od jogurtů, obaly od CD disků a vše, co je vyrobené z plastu. Do žlutého kontejneru nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků.

Modrá barva (PAPÍR)

DM_07241-Edit-bDo modrého kontejneru patří papír. Vhodit sem můžete například noviny, časopisy, krabice, sešity, papírové obaly, knihy, nevadí zde papír s kancelářskými sponkami. Do modrého kontejneru nevhazujte celé knihy vždy jen bez vazby. Znečištěný papír sem zde také nepatří.

Oranžová nálepka (NÁPOJOVÉ KARTONY)

Kontejner může mít různý tvar či baru, ale vždy je označen oranžovou nálepkou. Patří sem krabice od džusů, vína, mléka. Krabice je třeba před vhozením do popelnice sešlápnout, aby kontejner nebyl hned plný. Nepatří sem nápojové kartony se zbytky jídla a nápojů.

Řekli jsme si základní informace o barvách kontejnerů a co do nich patří a teď se podíváme na odpad u kterého není tak jasné kam přesně patří.

Jak třídit polystyren?

Polystyren vhazujeme vhazujeme do žlutého kontejneru tedy plast, ale vhazujeme po menších kusech.

Jak třídit plechovky od piva?

Zde hodně záleží na systému vaší obce. Někde je možné kovy třídit dohromady např. s plastem, jinde můžete najít kontejnery na kovy na sběrných hnízdech, další možností je kovy odevzdat ve sběrném dvoře či nejbližším kovošrotu​

Jak třídit alobal?

Alobal patří do kovů, ale můžete ho odnést i na sběrný dvůr. Můžete vyhodit i do popelnic na plast, pokud jsou označeny že jsou určeny také pro sběr kovů.

Jak třídit krabice od mléka?

Mléko bývá nejčastěji baleno do tetrapackových obalů neboli nápojových kartonů. Některé obce mají i zvláštní kontejnery na nápojové kartony, ale když vytřídíte do plastu, tak chybu neuděláte.

Je velmi důležité šetřit přírodními zdroji. Proč netřídit, když je to tak jednoduché a zabere nám to jen chvilku času. Pojďte třídit odpad s náma. S našimi kontejnery to půjde ještě o něco jednodušeji. Tak hurá do toho :-).