Co patří do barevných kontejnerů na odpad

Na základě mezinárodní domluvy bylo již před řadou let odsouhlaseno, jakým způsobem se budou barevně odlišovat kontejnery na tříděný odpad. Ať tedy zavítáte do kterékoliv evropské země, patrně se na ulicích tamějších měst dřív nebo později setkáte se žlutými, modrými a zelenými nádobami. Jejich konkrétní podoba bude nejrůznější, některé budou vypadat jako klasické kontejnery, u jiných možná zůstanete poněkud v rozpacích. Koneckonců rozmanitost odpadových nádob je natolik pozoruhodnou záležitostí, že inspirovala některé cestovatele k tomu, aby vytvořili jakousi soukromou galerii snímků. Do té pak přidávají fotografie zelených, modrých a žlutých kontejnerů z celého světa.

Hlavní je účel

Ovšem kromě vzhledu nás jako uživatele těchto nádob zajímá především to, co kam vlastně patří. Pojmy jako „sklo“, „plasty“ a „papír“ jsou totiž relativně široké a v oboru odpadového hospodářství pod sebou zahrnují položky, které bychom k nim třeba ani intuitivně nepřiřadili. A naopak to, co se může jevit zcela jednoznačné, často překvapí  - to když zjistíme, že v kontejnerech na papír nemají co dělat třeba papírové kapesníky. Takže přestože jsou podrobné instrukce umístěny na každém kontejneru, neuškodí si základní zásady třídění odpadu zopakovat. Pojďme na to.

Co patří do žlutého kontejneru na plasty

Nejčastěji vyhazujeme plastové obaly, zpravidla od potravin. Na nich je ze zákona povinno uvádět, z jakého materiálu byly vyrobeny, což usnadňuje proces následné recyklace. Do plastů patří produkty označené symboly (LD/HD)PE, PP a PS (polyetylen, polypropylen a polystyren), případně jejich kombinaci. Dále vhazujeme PET lahve, pěnový polystyren a další výrobky z plastů (například dětské hračky). Pozory všechny plasty vhazované do žlutých kontejnerů by měly být čisté!

Co patří do modrého kontejneru na papír

Není papír jako papír. Modrý kontejner je určen pro vyřazené časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové nebo kartonové (lepenkové) obaly nebo knihy (ovšem pouze bez vazby). Nijak nevadí, pokud na papírech zůstanou kancelářské svorky nebo foliová okénka v obálkách.        
Ovšem některé papírové materiály, na první pohled snadno recyklovatelné, už v modrých popelnicích bohužel nemají co dělat. Jsou to například ruličky od toaletních papírů nebo kartony od vajíček. Důvodem je to, že tyto papíry prošly již několika procesy recyklace a není možné je dále zpracovávat. Stejně tak nelze recyklovat papír mastný nebo voskovaný (ten se někdy užívá například pro balení uzenin). Na začátku článku jsme zmínili i papírové kapesníky – proto jen připomínáme, že ani ty do modrých kontejnerů nepatří. Totéž pochopitelně platí pro ubrousky.

 Co patří do zeleného kontejneru na sklo

V tomto případě j to velmi jednoduché. S výjimkou autoskla, laboratorního skla a zrcadel můžeme do kontejnerů na sklo házet veškerý skleněný materiál. Pozor si dávejme v případě, že je nádoba rozdělena na část pro sklo bílé (tedy průhledné) a barevné (nejčastěji zelené nebo hnědé, například lahve od vína). Sklo není třeba záměrně rozbíjet. Jenom pro připomenutí ještě dodáváme, že porcelán ani keramika nejsou sklo!

Co patří do červeného kontejneru

Kromě základních tří výše zmíněných druhů se v některých městech můžeme setkat ještě se čtvrtou barvou, konkrétně červenou. Takové kontejnery jsou určeny pro vyřazení elektrozařízení. Co si pod tímto pojmem představit?        
Tímto termínem rozumíme baterie, drobné počítačové vybavení, kalkulačky a další menší elektrospotřebiče, telefony, elektronické hračky a podobně. Nejedná se o velké spotřebiče typu televizor, lednice, pračka a podobně (s nimi namísto toho zamíříme do příslušného sběrného dvora). Koneckonců na takto velké předměty ani není vhazovací otvor do kontejnerů uzpůsoben. Co by zde však mohlo skončit nesprávně, to jsou prasklé žárovky nebo zářivky. Ty jsou však řazeny mezi nebezpečný odpad a je proto potřeba je likvidovat na speciálních místech.