Popelnice na baterie

Červená plastová popelnice na baterie se zámkem DOPNER o objemu 120 nebo 240 litrů je vhodná na malé i větší použité baterie a monočlánky například ve školách, firmách, úřadech, velkoobchodech apod. Ulehčí vám třídění elektroodpadu.

Naše popelnice na baterie jsou pohodlné a vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu (vysokohustní polyethylen), který odolá dešti, mrazu i UV záření. Proto na něj společnost DOPNER poskytuje 3 roky záruku. Naše popelnice vydrží náklad až do hmotnosti 120 kilogramů. Díky dvěma kolečkům s pevnou osou se popelnice na baterie nezničí ani při nárazech a nebude dělat rámus při vyvážení. Měla by odolat i neopatrným popelářům. Naše výrobky, včetně této popelnice na baterie mají UN certifikát pro přepravu nebezpečných odpadů, dále TÜV Product Service GmbH certifikát a  odpovídají normám EN 840 -3, -5, -6, DIN, OHSAS.

Třiďte odpad, má to smysl!

Je efektivní a důležité odkládat použité baterie zvlášť, protože ve směsném odpadu a spalovnách pak hoří různé toxické chemické látky. Tříděním podpoříte šetrnou likvidaci baterií a ochranu životního prostředí. Určitě nevyhazujte vysloužilébaterie volně na zem nebo na půdu, kde mohou toxickými kovy kontaminovat půdu městské parky, nebo vodu. Proto je potřeba dbát na správné třídění elektroodpadu a baterií

Se dvěma bateriemi ke sběrné krabici asi nepůjdete, ale můžete je pro recyklaci baterií skládat na místo a pak vynést větší množství do popelnice na baterie nebo sběrného boxu v prodejnách s elektronikou. V každé domácnosti jsou podle statistik desítky baterií.

Pokud si zakoupíte popelnici na baterie například do Vašeho domu, kanceláře, nebo firmy, výrazně tak usnadníte možnost pro sběr použitých baterií i ostatním. Prokážete tím světu i přírodě velikou službu. Šetříte primární zdroje, přírodu, energii i životní prostředí.

Kam s vysloužilými bateriemi? 

Pro recyklaci baterií vyhledejte kontejner na baterie nebo popelnice na elektroodpad. Pokud nejsou poblíž vás, zkuste vyhledat prodejny s bateriemi. Použité baterie nebo akumulátory musí přijmout všechny prodejny, které nabízí nové baterie. Baterie k recyklaci se mohou odevzdávat i v mobilních sběrnách nebezpečných odpadů. A to bez ohledu na značku stáří baterie a bez vazby na nákup nové baterie nebo akumulátoru.

Do popelnice na baterie můžete odkládat všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod. Vhodná velikost jsou knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg.

Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků, autobaterie s tekutým elektrolytem patří do sběrného dvora. Autobaterie vykupují  místa zpětného odběru.

Podle zákona o odpadech máme všichni dokonce povinnost přenosné baterie a akumulátory odevzdávat pouze na místa zpětného odběru!

Proč nevyhazovat baterie ven:

Každá baterie je v podstatě nebezpečný odpad. Směsný odpad končí na skládce odpadů, nebo v lepším případě ve spalovně. Při uložení baterií na skládku hrozí uvolnění škodlivých látek do spodních vod s následným transportem až do organismu rostlin, zvířat a lidí

Při spalování baterií, i když je specializovaná pro odpady, jsou tyto kontaminující látky uvolňovány do ovzduší a opět se stávají součástí životního koloběhu, a mohou se dostat do vzduchu, vody nebo půdy, které pak znovu pijeme nebo přes rostliny sníme. 

Proto jsou všechny baterie označeny symbolem přeškrtnuté popelnice, který nám říká, že baterie nepatří do komunálního odpadu, ale mají být tříděny a recyklovány.  Zároveň se recyklací baterií zajistí bezpečné odstranění nebo využití nebezpečných látek, které baterie obsahují.

Baterie jsou nejen tužkové, ale i v mobilech a jiných elektronických zařízeních.

Dalším a velmi důležitým motivem pro třídění baterií a akumulátorů je získávání a recyklace kovů, které by jinak musely být vytěženy z přírodních zdrojů. Recyklací 100 kg baterií se získá až 65 kg druhotných surovin, které by zůstaly nevyužity. Zdroje kovů ze země jsou již omezené.  Na celkovém množství sebraných vysloužilých baterií se podílejí odhadem ze 42 % domácnosti a z 58 % firmy.

Jaké chemikálie nebezpečné pro přírodu jsou v bateriích?

Baterie a akumulátory se liší podle použití a mají i různé chemické složení. Jako příklad škodlivých látek můžeme uvést kadmium, olovo, nikl, lithium a hydroxid draselný.

Zinek, kobalt, měď,

Hydroxid draselný – je žíravina, která při přímém kontaktu způsobuje popáleniny a puchýře. Při požití může vyvolat vnitřní krvácení. Pokud byste baterie vyhodili do přírody, vytéká ze starých baterií a ničí půdu i vodu. 

Kadmium– jde o kancinogenní jed hromadící se v organismu, hlavně v játrech a ledvinách. Do organismu se může dostat přes potraviny pěstované na zamořené půdě nebo dýcháním  kontaminovaného ovzduší. Již dva roky je zakázáno v bateriích používat.

Rtuť  může se vázat na atomy síry v membránách buněk lidského těla a měnit osmoregulaci a transport sacharidů do buňky a kvůli tomu i odumřít.

Olovo– toxická látka kumulativního charakteru. Po vniknutí do organismu se ukládá v kostech a krvi. Dlouhodobé vystavení má za následek poruchy duševního vývoje, hlavně u malých dětí. Váže se na atomy síry, ovlivňuje funkci enzymů a může snižovat schopnost kostní dřeně produkovat červené krvinky.

Nikl– zdraví škodlivý. V běžném kontaktu s výrobky z niklu (náušnice, mince) může hrozit alergická kožní reakce jako ekzémy na kůži. Pravidelné dávky mohou způsobit rakovinu. Je to i mutagen schopný poškodit vývoj plodu (lidského). 

Lithium–při vdechování lithiového prachu dochází k bolesti nosu a dýchacích cest, hrozí plicní edém. Lithium při kontaktu s kůží reaguje na hydroxid lithný, který má silné dráždivé účinky a může vyvolat dušnost, nevolnost nebo kašel a bolesti.  Tyto baterie jsou dnes oblíbeným pohonem mobilních telefonů, notebooků, tabletů nebo elektrického nářadí a elektromobilů. S lithiovými bateriemi zacházejte opatrně. Nerozbíjejte je. Sběrné boxy na lithiové baterie jsou označeny zvláštní značkou.

 

2 položek celkem
Červená 120 2
ZDARMAZDARMA
2 419 Kč včetně DPH
1 999 Kč
Kód: 699
Červená 240 2
ZDARMAZDARMA
2 709 Kč včetně DPH
2 239 Kč
Kód: 701