Fibroilový filtr do odlučovače ropných látek: K čemu slouží a kde se používá?

Odlučovače ropných látek jsou speciálně určeny k zachycení a odloučení neemulgovaných lehkých kapalin ze znečištěných vod stékajících především z dopravních ploch. Kde všude by se měly tyto odlučovače nacházet, jaké jsou jejich výhody a k čemu slouží fibroilový filtr?

Co jsou to odlučovače ropných látek?

Odlučovače ropných látek jsou nádrže, ve kterých dochází převážně k čištění dešťových vod, které spláchnou ropné látky (benzínu, nafty a ropných olejů) z parkovišť či odstavných ploch. Bývají součástí myček automobilů, ale najdete je i na šrotištích nebo u frekventovaných silnic a dálnic. Ropné látky, které se v odlučovači zachytnou, zde zůstávají díky speciálnímu filtru, jenž musí být jejich součástí, zatímco odpadní voda může pokračovat dále do kanalizace. 

1743-1_sni--mek-obrazovky-2022-09-05-v--22-09-49

Kde je ideální vybudovat odlučovače ropných látek? 

 • čerpací stanice 
 • čerpací stanice pro motorové lokomotivy
 • myčky pro vozidla
 • šrotiště a zkušebny motorů 
 • motoresty a odpočívadla na dálnicích
 • parkoviště autobusů a místa pro vojenská auta
 • cvičiště požárníků a trafostanice
 • silnice ve vodárenských prostorách
 • parkoviště u obchodních domů a firem
 • podniky, kde vznikají ropné látky (tiskárny, chemické produkty, ocelárny)

Fibroilový filtr do odlučovače ropných látek

Aby mohly odlučovače ropných látek správně fungovat a zachytávat ropné látky, musejí obsahovat speciální filtr. Konkrétně tedy jejich součástí musí být hydrofobní stříž, neboli FIBROIL, jenž funguje jako sorpční filtrační materiál v odlučovačích ropných látek, kde z vody zachycuje ropné látky a jiné nečistoty, aby se následně nedostaly dále, a nekontaminovaly tak povrchové vody.

Technické parametry filtrační náplně od DOPNER

 • složení: polypropylen 90 % + vápenec 10 %
 • sorpční kapacita: cca 24 ltr/kg oleje
 • objemová velikost: 50 – 80 kg/m3

 

Jedná se o univerzální použití do ropných lapáků, odlučovačů oleje, záchytných jímek, sorpčních vpustí apod. Lze ale použít i ručně při haváriích, kdy například z nákladního automobilu vyteče olej, tak na to lze použít filtrační náplň společně se sypkým sorbentem, který vyniká vysokou a rychlou absorpcí všech běžných látek.